Авторизація адміністратора

Для виконання операцій над вмістом сайту необхідно авторизуватися в панелі адміністратора. Для цього допишіть в адресному рядку браузера, після доменного імені, приставку - login:

http://(Ваш сайт)/login
Авторизація адміністратора

У вікні авторизації потрібно ввести Логін та Пароль. По замовчуванню логін - admin, пароль - admin.

Важливо: Після першого входу в режим адміністратора, необхідно змінити стандартний Логін і Пароль. Для цього на сторінці Налаштування панелі адміністратора необхідно заповнити потрібні поля та підтвердити зміни, натиснувши кнопку Змінити.

Для зміни Логіна необхідно ввести Старий логін, Новий логін та Теперішній пароль:

Змінити пароль

Для зміни Пароля потрібно ввести Теперішній пароль, Новий пароль, Підтвердження пароля і Теперішній логін:

Змінити пароль

Якщо ви не можете авторизуватися в панелі адміністратора, однією із причин може бути неправильні дані авторизації. Для їх скидання необхідно замінити з оригінального архіву конфігураційний файл:

/admin/conf/config.php

Дані авторизації зберігаються в зашифрованому рядку створеному алгоритмом MD5.