Wymagania systemowe System OUR-CMS

Pełnego scenariusza będą potrzebne następujące oprogramowanie zainstalowane na serwerze:

  • Wsparcie PHP;
  • Wsparcie .Htaccess;
  • się moduł Mod Rewrite;
  • Dostępne od 1 MB (bez dodatkowych szablonów, dodatków, kodu niestandardowego, pobranych obrazów do materiałów).